CERAKO Jan Kowalski

Firma RHU CeraKo Jan Kowalski
Tel: +48 (56) 6977271
CeraKo
Przejdź do treści
Zapraszamy do udziału w naszych konkursach


klikajcie i wygrywajcie



NASZA OFERTA







AUTOGAZ



Firma CERAKO



Firma CERAKO, której początki sięgają 1987 roku, obchodziła 6.10.2017  roku swoje 30-lecie.

Jej założycielami są państwo Małgorzata i Jan  Kowalscy, którzy kupując piec do wypalania porcelany, rozpoczęli swoją  działalność p.n. „Malowanie na szkle i porcelanie".
Początki nie były łatwe. Samo zdobywanie surowców do produkcji wymagało  wielu starań, nie wspominając o włożonej pracy w celu otrzymania  produktu końcowego.

Dzięki właściwej ocenie rynku tzn. popytu i podaży, jaka wówczas miała  miejsce, Państwo Kowalscy szybko znaleźli odbiorców na swoje wyroby,  ponieważ malowane talerze w różne wzory sprzedawały się znakomicie.

Będąc osobami przedsiębiorczymi postanowili w roku 1991 zmienić profil firmy z rzemiosła na handel hurtowy i detaliczny.

Firma zmieniła nazwę na CeraKo/geneza nazwy to Cera-ceramika i Ko-  Kowalscy/

Firma CeraKo stała się hurtownią patronacką wielu zakładów  produkcyjnych, dzięki czemu oferta towarowa ciągle się powiększała a to z  kolei przekładało się na zdobywanie coraz to nowych odbiorców. Rozwój  firmy pozwolił Państwu Kowalskim utworzyć nowe miejsca pracy, o które  tak było trudno na lokalnym rynku.

W 2002 r. siedziba Firmy CeraKo została przeniesiona do nowo wybudowanych pomieszczeń na ul. Podgórnej 65

Rok 2005 to dalszy jej rozwój i poszerzanie działalności o stację  Auto-Gazu. Firma mimo różnych trudności powodowanych wahaniami polskiej  gospodarki, nadal się rozwija.
Państwo Kowalscy sponsorują wiele lokalnych uroczystości wspierając finansowo Dom Kultury, szkoły i imprezy plenerowe.

W 2009 roku w celu podniesienia konkurencyjności firmy przy  wykorzystaniu wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i  budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,  uruchomiona została nowoczesna myjnia samochodowa z szeregiem rozwiązań  proekologicznych.

















OZDOBY ŚWIĄTECZNE



ZABAWKI


KONTAKT


Firma Rzemieślniczo-Handlowo-Usługowa
CeraKo - Jan Kowalski

tel: +48 (56) 6977271
 fax: +48 (56) 6977276
Email: biuro@cerako.pl
Website: www.cerako.pl



  • facebook
Copyright © 2018 cerako.pl
Wróć do spisu treści